بیانیه به مناسبت هفته دفاع مقدس
1392/7/24 - 11:33


بسمه تعالی

 

هفته دفاع مقدس یاآور ایثارگریها و رشادتهای مردانی است که تاریخ بشریت کمتر سراغ داشته و خواهد داشت . هفته دفاع مقدس به یکایک ملت بزرگوار ایران سربلند یادآور می شود که در هشت سال دفاع مقدس چگونه بهترین بندگان خدا جان خویش را مخلصانه فدا نموده اند تا امروز هریک از ما با آرامش و امنیت ایام بگذرانیم .

هفته دفاع مقدس بهترین هفته ای است که همه آحاد ملت بزرگوار از مسئول و کارگر به تفکر بنشینند که به چه میزان رهرو شهداء بوده اند و چقدر قلب شهداء عزیز دفاع مقدس را توانسته اند شاد کنند و نیز بهترین ایام برای توبه همه آحاد مردم همچون شبهای قدر به شمار آورد توبه از همه معاصی و گناهان  وخطاها و اشتباهات به درگاه خداوند غفار و ستار  ، تا بواسطه یک توبه جدی و قلبی و حقیقی  از کم کاری ها و کم توجهی ها و معصیت ها و گناهان و خطاها و اشتباهات چه به عمد و چه به سهو روحیه و وجودی پاک و مخلص را بدست آورد تا بهتر و بیشتر به کشور شهدایی خدمت کرد و نیز اینکه مورد شفاعت شهدای عزیز دوران دفاع مقدس قرارگیریم .

اینجانب به عنوان دبیرکل این جبهه ابتداء خود این توبه حقیقی و واقعی را از همه معصیت ها و گناهان و خطاها و اشتباهات آن هم با تمام وجود برای پاک و خالص شدن در ابتدای هفته دفاع مقدس امسال (1392) انجام داده ام  چون قدم زدن در حوزه شهدایی جزء باتوبه و پاک و خالص شدن امکان پذیرنمی باشد و از همه دوستان و طرفداران در سطح کل کشور نیز می خواهم که این توبه واقعی و حقیقی را در این هفته دفاع مقدس انجام دهند  تا مورد شفاعت شهدای عزیزمان قرار گیریم ونیز از همه ملت فهیم نیز همین درخواست را دارم .

باشد که همواره پاک و خالص بمانیم و به این مملکت شهدای همانند شهدای عزیزمان شهدایی خدمت نماییم.

 

والعاقبه للمتقین

سیدعلی سیدی رکنی

دبیرکلکد مطلب : 128
پایگاه اطلاع رسانی جبهه اصول گرایان اصلاح طلب
http://wwww.jebheh.com